O firmie

Kancelaria Rachunkowa istnieje nieprzerwanie od marca 1992 r. jako biuro rachunkowe, do końca 1995 r. w formie spółki cywilnej, następnie od 01.01.1996. jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a od 09.2012 jako spółka komandytowo-akcyjna.

Licencja Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (nr licencji 1856/96).

Faber Sp. z o.o.  wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000144853 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000,00 PLN (opłaconym w całości), i zarządem w składzie: Monika Kuśmider, Piotr Koźmiński, Paweł K. Koźmiński – prezes.

Certyfikat ISO 9001:2008 nr 9190 FBR1 IT 52859.

Faber Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kancelaria Rachunkowa S.K.A. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000433556 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000,00 PLN (opłaconym w całości), i zarządem w składzie: Monika Kuśmider, Piotr Koźmiński, Paweł K. Koźmiński – prezes (komplementariusz).

Odpowiedzialność i dyskrecja

Podstawową cechą naszej Kancelarii jest rzetelność, pełna dyskrecja, solidność oraz odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie księgowości Klienta oraz za rzetelne i terminowe naliczanie kwot podatków, zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami prawa.

Posiadamy uprawnienia do prowadzenia usługowego ksiąg handlowych wydane przez Ministerstwo Finansów (nr licencji 1856/96).

Ponadto jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w pełnym zakresie świadczonych usług w zakresie obowiązkowym oraz dodatkowym dobrowolnym.

Zakres usług

Świadczymy kompleksową obsługę firm w zakresie: rachunkowości, podatków, ubezpieczeń społecznych oraz kadr i płac.
Do podstawowych czynności należy między innymi:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie książki przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji ryczałtowych,
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów VAT,
 • obsługa transakcji „unijnych”,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z ich amortyzacją,
 • obliczanie miesięcznych zaliczek podatkowych na podatek dochodowy (dawniej CIT 2; PIT 5), za pracowników (PIT 4) oraz sporządzanie deklaracji VAT 7,
 • obsługę plików JPK,
 • obsługę kadr i płac,
 • wykonywanie deklaracji ZUS,
 • wykonywanie deklaracji INTRASTAT,
 • sporządzanie bilansu rocznego oraz wypełnianie rocznych zeznań podatkowych w tym informacji o dochodach pracowników (CIT 8; PIT 3x; PIT 11; PIT 40 itp.),
 • reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym w zakresie niezbędnym...

Aktualności finansowe

E-Urząd Skarbowy

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa uruchomiają internetowy e-Urząd Skarbowy. Choć zakończenie prac planowane jest dopiero na wrzesień 2022 r.,… Czytaj »

Opublikowano

Kasy fiskalne online od 2021 r.

W 2021 r. kolejne branże objęte zostały obowiązkiem posiadania kasy fiskalnej online, czyli urządzenia, które na bieżąco przesyła dane o… Czytaj »

Opublikowano
copyrigth © 2013-2014 FABER