Ciąg dalszy elektronizacji pracy.

Od 1 października br. przedsiębiorcy mają obowiązek sporządzać roczne sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej, wraz z e-podpisem upoważnionej osoby. Przygotowanie takiego sprawozdania w formie papierowej i dostarczenie do KRS nie jest już możliwe.

Ważną kwestią jest konieczność przygotowania sprawozdania finansowego w pliku XML. Taki dokument można z łatwością poddawać edycji w przypadku wykrycia błędów, w przeciwieństwie do tradycyjnej formy. Zgodnie z nowelizacją z 26 stycznia 2018 r. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym art. 45 ust. 1f, sprawozdanie powinno być sporządzane w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionym przez ministra finansów. Tak przygotowane sprawozdanie wymaga kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub posiadania profilu zaufanego ePUAP przez co najmniej jedną osobę, której PESEL widnieje w rejestrze przedsiębiorców KRS i która jest upoważniona do reprezentowania firmy. Dane ze sprawozdań trafią do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych, dzięki czemu nie będzie konieczności przesyłania osobnych sprawozdań do urzędów skarbowych – niezbędne dane będą dostępne dla urzędów po dostarczeniu dokumentu do KRS.

Źródło: www.Infor.pl

copyrigth © 2013-2014 FABER