Ustawa o PKK podpisana

Dnia 19 listopada br. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o Pracowniczych Programach Kapitałowych, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Prezydent Andrzej Duda nie ma wątpliwości co do tego, że rozwiązanie to przyniesie korzyści zarówno pracownikom, jak i gospodarce. Twierdzi również, że polskiej gospodarce potrzebny jest kapitał, który będzie wspierał rozwój gospodarczy kraju. Pytanie – jak zgromadzić taki kapitał? Najlepszą metodą okazuje się powszechne oszczędzanie, lecz w jaki sposób przekonać obywateli do powszechnego oszczędzania, kiedy ich pensje w dalszym ciągu nie dorównują pensjom zachodnim? Prezydent odpowiada, iż możliwość odkładania na swoją własną emeryturę skłoni Polaków do powszechnego oszczędzania.

Ustawa o Pracowniczych Programach Kapitałowych zakłada, iż pracownicy odkładający część swoich dochodów na swoją własną emeryturę nie będą odkładać sami. Wspierać ich będą pracodawcy – odprowadzając za pracownika odpowiednią składkę, oraz państwo – za pośrednictwem Funduszu Pracy. W tym celu będzie możliwe założenie prywatnego i dobrowolnego systemu gromadzenia oszczędności emerytalnych. Co istotne, w program mogą zaangażować się tylko osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK może wynosić od 2 do 4% wynagrodzenia, natomiast wpłata finansowana przez pracodawcę może wynosić od 1,5 do 4% wynagrodzenia, co w przypadku jednego pracownika daje 8% maksymalnej wpłaty na PPK.

Firmy zatrudniające co najmniej 250 pracowników zaczną stosować przepisy ustawy od 1 lipca 2019 r. Podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób, od 1 stycznia 2020 r., a firmy zatrudniające co najmniej 20 osób od 1 lipca 2020 r. Pozostałe podmioty będą musiały stosować się do nowej ustawy od 1 stycznia 2021 r. i ten termin obowiązuje również sektor finansów publicznych.

Obiektywnie rzecz ujmując, to rozwiązanie jest korzystniejsze aniżeli oszczędzanie w banku, gdzie oszczędności spływają jedynie od osoby oszczędzającej. Odkładanie na przyszłą emeryturę będzie dobrowolne i w każdej chwili będzie można przystąpić lub zrezygnować z programu.

Źródło: Infor.pl

copyrigth © 2013-2014 FABER