Podatek CIT za 2018 r.

W 2019 r. można zaobserwować zmiany w podatku CIT. Zmiany te są konsekwencją wprowadzenia licznych zmian w ustawie o CIT w ubiegłym roku.

W rozliczeniu za 2018 r. po raz pierwszy składane będą następujące formularze:

  • CIT/8S i CIT/8SP, w których to podatnicy przedstawią informacje o dochodzie uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, na podstawie zezwolenia
  • CIT/MIT, w którym to podatnicy płacący minimalny podatek dochodowy od przychodów z najmu budynków, wykażą dane takie jak nazwa środka trwałego, jego wartość początkową i zmiany wartości tego środka, które nastąpiły podczas roku podatkowego, czy też wysokość przychodów podatnika w poszczególnych miesiącach roku podatkowego
  • CIT-8AB, to zeznanie roczne PGK, które łączy w sobie wcześniej dwa osobno występujące deklaracje CIT-8A i CIT-8B
  • CIT-PGK stanowi załącznik do CIT-8AB, w którym to poszczególne spółki tworzące PGK przedstawiają informacje o wysokości swoich dochodów

 

Co ważne, podatnicy powinni złożyć deklaracje roczne do końca trzeciego miesiąca następującego po roku podatkowym, w którym to powstał obowiązek zapłaty podatku. Podatnicy, którzy przyjęli rok podatkowy za rok kalendarzy, mają w tym roku czas wyjątkowo do 1 kwietnia br. (31 marca przypada w niedzielę).

 

 

Źródło: inforfk.pl

copyrigth © 2013-2014 FABER