Centralny Rejestr Faktur

Centralny Rejestr Faktur zostanie przygotowany 1 lipca 2019 r. Będzie to nowy patent do walki z nadużyciami w podatku VAT.

Komisja Europejska 1 grudnia 2010 r. opublikowała dokument zwany „Zieloną Księgą” odnoszący się do przyszłości podatku VAT. Przedstawia ona zalecenia, które były konieczne do prostszego oraz wydajniejszego rozliczania podatku od towarów i usług. Oprócz tego jednym z narzędzi, które miało dążyć do zminimalizowania oszustw podatkowych, miał być system monitorujący wszelkie faktury w zestawieniu z rozliczeniami przygotowanymi przez przedsiębiorców z tytułu podatku VAT.

Takim narzędziem w Polsce zostanie Centralny Rejestr Faktur (CRF). Jest to narzędzie pozwalające na sprawdzanie poprawności wystawienia faktur, analizy i wykrywanie karuzel podatkowych oraz kasowanie między innymi tzw. pustych faktur, czyli dokumentujących fikcyjne transakcje. Co więcej CRF ma usprawnić oraz przyspieszyć kontrole podatkowe.

W Centralnym Rejestrze Faktur administracja skarbowa będzie składować wszystkie dane przesyłane w strukturach JPK oraz deklaracji VAT, a w późniejszym czasie informacje przesyłane w nowej strukturze JPK_VDEK. Na bazie tych dokumentów szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie sprawdzał dane na potrzeby związane z kontrolą. Weryfikowane będą rozliczenia, puste faktury, błędy. Aktualnie przepisy nie wymieniają definicji błędu. Ogólnie mówiąc będzie chodziło o wszelakie uchybienia „utrudniające” analizę danych. Sankcje, np. mandat lub zablokowanie firmowych kont, będzie zależne od wagi przestępstwa.

Warto zaznaczyć, że płatnicy nie będą mieć żadnych dodatkowych obowiązków powiązanych z Centralnym Rejestrem Faktur. Jednakże wdrażane narzędzie ułatwi oraz przyspieszy procedury kontrolne, z powodu czego można się spodziewać ich wzmożonej liczby. CRF jest kolejnym krokiem do wprowadzenia JPK_VDEK oraz eliminacji formularzy VAT. W koncepcji ustawodawcy JPK_VDEK ma ułatwić rozliczenia podatku od towarów i usług. Nowy plik odtworzy dane przesyłane obecnie w deklaracjach VAT oraz w pliku JPK_VAT. Dodatkowo będzie obejmował dane, które są potrzebne do analizy rozliczeń tego podatku i jego kontroli.

Źródło: Inforfk.pl

copyrigth © 2013-2014 FABER