Program Ostrzegania Przedsiębiorców (POP)

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) uruchamia nowe rozwiązanie polegające na ochronie interesów uczciwie działających podmiotów – Program Ostrzegania Przedsiębiorców (POP). Program ma na celu zabezpieczenie przedsiębiorców przed pozbawionym wiedzy uczestnictwem w oszustwie podatkowym tzw. karuzeli podatkowej.

W ramach POP, Krajowa Administracja Skarbowa będzie udostępniała informacja oraz wyniki analiz, aby pomóc podmiotom gospodarczym lepiej analizować ryzykowne transakcje i nie brać udziału w oszustwie z wykorzystaniem konstrukcji podatku VAT. Program jest strukturą bezpośredniej komunikacji pomiędzy administracją a przedsiębiorcami.

W zakresie programu ostrzegania KAS doradza weryfikację wiarygodności partnerów handlowych na podstawie „Metodyki w zakresie dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych”.

Oszustwa przy użyciu konstrukcji podatku VAT
Wyłudzenia podatkowe to uchylanie się od opodatkowania lub zmniejszenie jego wartości. To świadome działanie, a nie epizodyczny błąd, który może się przytrafić każdej osobie. Oszustwami najczęściej zajmują się grupy przestępcze, które kreują rozbudowane sieci powiązań gospodarczych i osobowych. Matactwo na dużą skalę ma najczęściej formę karuzeli podatkowej.

Łupem oszustw karuzelowych jest budżet państwa, z którego okradane są często ogromne kwoty. W największym stopniu zaawansowane są oszustwa o charakterze karuzelowym, w których pojawiają się elementy uchylania się od zapłaty należnego VAT albo uzyskania nieuprawnionego zwrotu VAT.

Źródło: Infor.pl

copyrigth © 2013-2014 FABER