Zbiorcze deklaracje PCC

Od 1 lipca 2019 r. kredytobiorcy i nabywcy rzeczy ruchomych oraz praw majątkowych otrzymają możliwość składania zbiorczych formularzy na podatek od czynności cywilnoprawnych, czyli PCC. Z tej sposobności będą mogli korzystać podatnicy PCC, którzy co najmniej trzy razy w miesiącu zawierają umowy pożyczki albo nabywają mienie ruchome lub prawa majątkowe.

Deklaracja zbiorcza będzie sporą wygodą dla podatników przeprowadzających liczne transakcje opodatkowane PCC. Dla przykładu płatnik kupujący kilka rzeczy ruchomych o wartości powyżej 1000 zł w danym miesiącu musiał do tej pory dla każdej z tych transakcji złożyć osobną deklarację PCC – 3. Od 1 lipca za dany miesiąc będzie można złożyć jeden zbiorczy formularz w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Świadczy to o tym, że pierwsze zbiorcze deklaracje podatnicy PCC złożą dopiero w sierpniu.

Ponadto możliwość złożenia zbiorczej deklaracji zależy od spełnienia kilku warunków. Zgodnie z przepisem art. 10 ust 1a ustawy o PCC, możliwość taką będą mieli podatnicy, którzy:

(…) dokonali w danym miesiącu co najmniej trzech czynności cywilnoprawnych obejmujących umowę pożyczki lub umowę sprzedaży rzeczy ruchomych lub praw majątkowych, a ostatnia z tych czynności zostanie dokonana przed upływem 14 dni od dnia dokonania pierwszej z nich.”

 

Źródło: Infor.pl

copyrigth © 2013-2014 FABER