Deklaracje podatkowe od właścicieli nieruchomości

Od 1 lipca 2019 r. gminne organy podatkowe mają za zadanie przyjmować deklaracje i informacje od właścicieli nieruchomości w formie elektronicznej. Obejmuje to deklaracje na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. Wygodną dla podatników zmianą jest także ujednolicenie deklaracji na te podatki. Przedsiębiorcy składający formularze od nieruchomości położonych w wielu gminach nie będą już musieli korzystać z wielu różniących się od siebie wzorów formularzy.

Do chwili obecnej przedsiębiorcy posiadający nieruchomości w wielu gminach musieli dostarczać deklaracje podatkowe od tych nieruchomości na formularzach sporządzonych w danej gminie. Było to dla nich bardzo kłopotliwe. Ponadto organy podatkowe nie pozwalały podatnikom tych podatków na posługiwanie się własnymi drukami formularzy.

Od 1 lipca 2019 r. nastąpi ujednolicenie wzorów deklaracji i informacji oraz załączników do nich na podatek:

  1. od nieruchomości (informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych – IN-1 oraz deklaracja na podatek od nieruchomości – DN-1)
  2. rolny (informacja o gruntach – IR-1 oraz deklaracja na podatek rolny – DR-1)
  3. leśny (informacja o lasach – IL-1 oraz deklaracja na podatek leśny – DL-1)

Ujednolicenie formularzy pozwoli przedsiębiorcom posiadającym wiele nieruchomości w różnych gminach na zreorganizowanie wysyłki deklaracji i informacji na podatki lokalne. Warto dodać, ze jednolite wzory deklaracji będą obowiązywać we wszystkich gminach.

Źródło: Infor.pl

copyrigth © 2013-2014 FABER