Nowy plik JPK_VAT od 2020 roku

6 czerwca 2019 r. Rada Ministrów będzie analizować projekt ustawy upraszczający rozliczenia VAT. Deklaracje VAT-7 i VAT-7K będą przesyłane razem z ewidencją podatkową VAT, w formie jednego pliku JPK_VAT.

Zmiana ta wiąże się z wprowadzeniem zobowiązania do przesyłania danych z ewidencji VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Na podstawie projektu podatnicy VAT będą składać do odpowiednich urzędów skarbowych deklaracje VAT w formie nowego pliku JPK_VAT przesyłanego wyłącznie w formie elektronicznej. Plik ten zastąpi formularze VAT-7, VAT-7K oraz ewidencję VAT. Nowa idea zakłada, że podatnicy nie będą musieli składać odrębnie dwóch dokumentów: pliku JPK_VAT i deklaracji VAT.

Zgodnie z intencją MF zlikwidowane mają być także załączniki wymagane obecnie przy składaniu rozliczenia podatku VAT (VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT), a także dodatkowe wnioski dołączane do deklaracji. Załączniki zostaną zastąpione polami wyboru w nowym pliku. W związku z wdrażanymi zmianami, zniesiony zostanie także obowiązek składania informacji podsumowujących w obrocie krajowym (formularz VAT-27). Dane z tych deklaracji będą znajdować się w nowym pliku JPK_VAT.

Według projektu od 1 stycznia 2020 r. nowy JPK_VAT będą składać duże przedsiębiorstwa (zatrudniające powyżej 250 osób o obrotach przekraczających 50 mln euro lub zatrudniające powyżej 250 osób, w których suma aktywów bilansu przekracza 43 mln euro), natomiast od 1 lipca 2020 r. – pozostałe firmy.

Źródło: Inforfk.pl

copyrigth © 2013-2014 FABER