Deklaracja PIT-37 za 2018 r. może być unieważniona

Płatnik, który jest rezydentem w innym kraju nie musi płacić podatku w Polsce, a wystawione deklaracje podatkowe PIT-37 będą unieważnione. Jeśli podatek został już zapłacony, to wpłata zostanie zwrócona.

Krajowa Administracja Skarbowa informuje, że osoby które zmieniły rezydencję dla celów podatkowych powinny uprzedzić o tym urząd skarbowy. Podatnicy mogą skontaktować się z danym urzędem telefonicznie bądź mailowo. W razie potrzeby należy dostarczyć elektronicznie wszelkie dokumenty świadczące o rezydencji podatkowej w innym kraju niż Polska, tj.:

1. certyfikat rezydencji wydawany przez państwo miejsca zamieszkania,

2. dokumenty (zeznania podatkowe) złożone przez podatnika w państwie rezydencji,

3. dokumenty poświadczające zameldowanie (zamieszkanie) w państwie rezydencji lub zgłoszenia aktualizacyjne adresu zamieszkania.

W przypadku uznania przez urząd skarbowy rezydencji płatnika w innym kraju, podatnik nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, a zeznanie podatkowe PIT-37 zostanie unieważnione.

W przypadku gdy płatnik dokonał zapłaty podatku, a wynik czynności sprawdzających wskazywałby na obowiązek zapłaty podatku w państwie rezydencji (a nie w Polsce), dokonana przez podatnika wpłata będzie zwrócona.

Źródło: Inforfk.pl

copyrigth © 2013-2014 FABER