Obniżka PIT do 17%

16 lipca 2019 r. Rada Ministrów przychyliła się do projektu ustawy, który obniży niższą stawkę PIT z 18 do 17 proc. oraz podniesie ponad dwukrotnie koszty uzyskania przychodów dla pracowników. Dzięki zmniejszeniu stawki PIT i podwyższeniu ww. kosztów nastąpi zminimalizowanie kosztów pracy, a tym samym tzw. klina podatkowego.

Niższy PIT to następny krok w procesie sprawiedliwego obniżenia obciążeń podatkowych dla wszystkich podatników, którzy rozliczają swoje przychody według skali podatkowej oraz pozostawienie do dyspozycji Polaków większej ilości pieniędzy. W praktyce będzie to oznaczać,
że przy niezmienionej pensji brutto pracownicy będą otrzymywać wyższe wynagrodzenia netto, czyli „na rękę”. Zmiany odczują także emeryci, renciści czy osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Roczny zysk płatnika, który zarabia 2 250 zł (minimalne wynagrodzenie w 2019 r.) wyniesie 472 zł. Natomiast przy zarobkach 4 765 zł (przeciętne miesięczne wynagrodzenie prognozowane na
2019 r.) będzie to rocznie 732 zł.

Zmniejszenie PIT będzie dotyczyć przychodów rozliczanych według skali podatkowej, uzyskiwanych m.in.:

  • ze stosunku pracy,
  • z działalności wykonywanej osobiście (umowy o dzieło, umowy zlecenia)
  • z działalności gospodarczej osób fizycznych, w tym w formie spółek osobowych,
  • z emerytury i renty,
  • z praw majątkowych.

Zmiany te mają obowiązywać już od 1 października 2019 r.

Źródło Inforfk.pl

copyrigth © 2013-2014 FABER