Stawki VAT 2020 – nowa matryca od kwietnia

Od 1 kwietnia 2020 roku obowiązywać będzie nowa matryca stawek VAT. Zmiany te mają na celu uporządkowanie obecnej sytuacji zróżnicowania stawek VAT na bardzo podobne produkty. Przykładem mogą być wyroby piekarnicze i ciastkarskie – opodatkowanie wynosić będzie 5%.

Nowe przepisy zakładają, że stosowana do tej pory Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 roku przestanie być wykorzystywana do identyfikowania towarów i usług na potrzeby określenia stawki podatku VAT.

Wykorzystywaną dotychczas PKWiU zastąpią dwa inne dokumenty: unijna Nomenklatura Scalona (CN) w zakresie towarów, natomiast w zakresie usług – Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług z 2015 roku.

Nowym i korzystnym z punktu widzenia przedsiębiorców rozwiązaniem będzie również wprowadzenie tzw. wiążącej informacji stawkowej (WIS), która w razie wątpliwości określi prawidłową stawkę VAT dla danego towaru bądź usługi. WIS ma zapewnić podatnikom ochronę na wypadek kontroli podatkowych.

Niezależnie od daty obowiązywania nowej matrycy VAT, o wiążącą informację stawkową będzie można się ubiegać już wcześniej. Zgadnie z harmonogramem przedsiębiorcy mają taką możliwość od 1 listopada 2019 roku.

 

Źródło: Infor.pl

copyrigth © 2013-2014 FABER