NIP na paragonie od 2020 r.

Sprzedawca wystawi fakturę VAT do paragonu tylko wtedy gdy na tym paragonie znajdzie się NIP nabywcy. Nowe zasady w tym zakresie zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

Zmiany przewiduje ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1520).

Modernizacja ma przeciwdziałać nadużyciom polegającym na wystawianiu faktur, które nie miały unaocznienia o stanie faktycznym. Dokumenty były wystawiane do paragonów, których właściciele nie byli wiarogodnymi nabywcami usługi lub towaru.

Wystawienie faktury bez numeru NIP na paragonie fiskalnym będzie skutkowało dodatkowym zobowiązaniem w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. Sankcja w tej samej wysokości, za odliczenie podatku VAT z faktury wystawionej do paragonu bez NIP, grozi również odbiorcy faktury.

Warto również zwrócić uwagę na to, że nie wszystkie kasy mają możliwość zamieszczania NIP na paragonie. W takim przypadku należy poinformować sprzedawcę, że zakup jest do firmy i nie będzie miał możliwości zamieszczenia NIP na paragonie, wystawi od razu fakturę.

 

Źródło: Infor.pl

copyrigth © 2013-2014 FABER