Kasy fiskalne online od 2021 r.

W 2021 r. kolejne branże objęte zostały obowiązkiem posiadania kasy fiskalnej online, czyli urządzenia, które na bieżąco przesyła dane o rejestrowanej sprzedaży do prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej systemu teleinformatycznego.

 

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek ten dotyczy działalności:

  • świadczących usługi związane z wyżywieniem, wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym także sezonowo,
  • świadczących usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
  • dokonujących sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

 

Od 1 lipca 2021 r. obowiązkiem rejestracji na kasach fiskalnych online zostaną objęte również usługi:

  • fryzjerskie,
  • kosmetyczne,
  • budowlane,
  • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  • prawnicze,
  • związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

 

Źródło: Lex.pl

copyrigth © 2013-2014 FABER