Zmiany w opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych od 2021 r.

Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. wprowadziła istotne zmiany w zakresie opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych od 2021 r. Najważniejsze z nich to:

  • Rozszerzenie grupy podatników mogących skorzystać z powyższego sposobu opodatkowania, poprzez poszerzenie definicji wolnych zawodów – o np. psychologów, adwokatów, księgowych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów. Pełny katalog wolnych zawodów znajduje się w art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.
  • Obniżenie stawki ryczałtu, według której opodatkowane zostaną przychody podatników wykonujących wolne zawody do 17%.
  • Podniesienie limitu przychodów warunkujących możliwość skorzystania z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym, osiągniętych w roku poprzedzającym rok podatkowy – z 250 000 euro na 2 000 000 euro.

 

Źródło: Infor.pl

copyrigth © 2013-2014 FABER