E-Urząd Skarbowy

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa uruchomiają internetowy e-Urząd Skarbowy. Choć zakończenie prac planowane jest dopiero na wrzesień 2022 r., pierwszy pakiet e-usług dostępny jest od 1 lutego 2021 r i oferuje:

  • Dostęp do swoich danych podatkowych (dane o podatniku, działalności gospodarczej, mikrorachunku podatkowym i historii logowania)
  • Integrację z usługą Twój e-PIT
  • Informację o nałożonych mandatach
  • Dostęp do aplikacji e-mikrofirma
  • Możliwość płatności online (na początku przez osoby fizyczne w zakresie PIT, CIT, VAT, PCC, podatku od spadków i darowizn, karty podatkowej, opłaty skarbowej, pozostałych podatków i należności niepodatkowych i mandatów). W serwisie będzie dostępna historia płatności online
  • Możliwość złożenia w formie elektronicznej niektórych pism (np. wniosku o zaliczenie nadpłaty/zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań). Dostępna będzie historia wysłanych dokumentów.

W kolejnych etapach mają zostać dodane nowe funkcjonalności, np. e-zaświadczenia oraz usługi dotyczące m.in. składania wniosków i udostępniania informacji o stanie spraw.

 

Do serwisu e-Urząd Skarbowy zalogować się można tylko poprzez stronę podatki.gov.pl, używając Profilu Zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej. Z kolei przy wykorzystaniu danych podatkowych (PESEL/NIP i kwota przychodów) można uzyskać dostęp do swoich danych oraz usługi Twój e-PIT, ale pozostałe usługi e-Urzedu Skarbowego nie będą wtedy dostępne.

 

 

Źródło: Infor.pl

copyrigth © 2013-2014 FABER