Obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło od 1 stycznia 2021 r.

Od 1 stycznia 2021 r. istnieje obowiązek informowania ZUS o zawartych umowach o dzieło. Obowiązek ten dotyczy płatników składek oraz osób fizycznych, które zlecają wykonanie dzieła. Oznacza to, że:

  • te podmioty lub jednostki organizacyjne (np. fundacje, spółki prawa handlowego), które nie muszą rejestrować się do ZUS jako płatnicy składek, gdyż nie zgłaszają nikogo (w tym siebie) do ubezpieczeń społecznych, nie muszą informować ZUS o zawieranych umowach o dzieło;
  • jeśli wykonanie dzieła zleca osoba fizyczna, to ma ona obowiązek dokonać zgłoszenia zawartej umowy o dzieło bez względu na to, czy jest zarejestrowana w ZUS jako płatnik składek.

 

Od powyższego obowiązku przewidziane są wyjątki. Nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia do ZUS umowy o dzieło:

  • zawarte z własnym pracownikiem;
  • wykonywane na rzecz własnego pracodawcy, ale zawarte z innym podmiotem;
  • zawarte z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

 

Zgłoszenia należy dokonać w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o dzieło.

 

 

Źródło: Infor.pl

copyrigth © 2013-2014 FABER