Aktualności finansowe

Obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło od 1 stycznia 2021 r.

Od 1 stycznia 2021 r. istnieje obowiązek informowania ZUS o zawartych umowach o dzieło. Obowiązek ten dotyczy płatników składek oraz osób fizycznych, które zlecają wykonanie dzieła. Oznacza to, że: te podmioty lub jednostki organizacyjne (np. fundacje, spółki prawa handlowego), które nie muszą rejestrować się do ZUS jako płatnicy składek, gdyż nie zgłaszają nikogo (w tym siebie) do ubezpieczeń społecznych, nie muszą informować ZUS o zawieranych umowach o dzieło; jeśli wykonanie dzieła zleca osoba fizyczna, to ma ona obowiązek dokonać zgłoszenia… Czytaj »

Opublikowano

E-Urząd Skarbowy

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa uruchomiają internetowy e-Urząd Skarbowy. Choć zakończenie prac planowane jest dopiero na wrzesień 2022 r., pierwszy pakiet e-usług dostępny jest od 1 lutego 2021 r i oferuje: Dostęp do swoich danych podatkowych (dane o podatniku, działalności gospodarczej, mikrorachunku podatkowym i historii logowania) Integrację z usługą Twój e-PIT Informację o nałożonych mandatach Dostęp do aplikacji e-mikrofirma Możliwość płatności online (na początku przez osoby fizyczne w zakresie PIT, CIT, VAT, PCC, podatku od spadków i darowizn, karty… Czytaj »

Opublikowano

Kasy fiskalne online od 2021 r.

W 2021 r. kolejne branże objęte zostały obowiązkiem posiadania kasy fiskalnej online, czyli urządzenia, które na bieżąco przesyła dane o rejestrowanej sprzedaży do prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej systemu teleinformatycznego.   Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek ten dotyczy działalności: świadczących usługi związane z wyżywieniem, wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym także sezonowo, świadczących usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, dokonujących sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do… Czytaj »

Opublikowano

Zmiany w opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych od 2021 r.

Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. wprowadziła istotne zmiany w zakresie opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych od 2021 r. Najważniejsze z nich to: Rozszerzenie grupy podatników mogących skorzystać z powyższego sposobu opodatkowania, poprzez poszerzenie definicji wolnych zawodów – o np. psychologów, adwokatów, księgowych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów. Pełny katalog wolnych zawodów znajduje się w art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Obniżenie stawki ryczałtu,… Czytaj »

Opublikowano
copyrigth © 2013-2014 FABER