Aktualności finansowe

Nowa skala podatkowa od 1 października 2019 roku

Prezydent RP podpisał ustawę obniżającą stawkę podatku, z 18% do 17%, przy jednoczesnym pozostawieniu stawki 32% dla dochodów przekraczających 85 528 zł. Nowa stawka podatkowa będzie obejmować wszystkich podatników, którzy uzyskują dochody, podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej, w tym również emerytów, rencistów oraz przedsiębiorców, którzy w zakresie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie wybrali podatku liniowego, czy też ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ustawa wprowadza również regulacje, które definiują nową wysokość podwyższonych miesięcznych oraz rocznych kosztów pracowniczych.… Czytaj »

Opublikowano

Zmiany w VAT od 1 listopada 2019 r.

Od 1 listopada 2019 r. zmieni się sposób rozliczenia transakcji w związku z likwidacją odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych i zamienienia go w mechanizm podzielonej płatności. Ważne jest to, że niektóre transakcje rozpoczęte przed 1 listopada 2019 r. i objęte dotychczas odwrotnym obciążeniem mogą być na mocy przepisów przejściowych rozliczane na starych zasadach także po 1 listopada 2019 r. 1. Likwidacja odwrotnego obciążenia i przyjęcie mechanizmu podzielonej płatności Zmiany dotyczą: nowych zasad dokumentowania transakcji objętych załącznikiem nr 15 ustawy o… Czytaj »

Opublikowano

NIP na paragonie od 2020 r.

Sprzedawca wystawi fakturę VAT do paragonu tylko wtedy gdy na tym paragonie znajdzie się NIP nabywcy. Nowe zasady w tym zakresie zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Zmiany przewiduje ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1520). Modernizacja ma przeciwdziałać nadużyciom polegającym na wystawianiu faktur, które nie miały unaocznienia o stanie faktycznym. Dokumenty były wystawiane do paragonów, których właściciele nie byli… Czytaj »

Opublikowano

Stawki VAT 2020 – nowa matryca od kwietnia

Od 1 kwietnia 2020 roku obowiązywać będzie nowa matryca stawek VAT. Zmiany te mają na celu uporządkowanie obecnej sytuacji zróżnicowania stawek VAT na bardzo podobne produkty. Przykładem mogą być wyroby piekarnicze i ciastkarskie – opodatkowanie wynosić będzie 5%. Nowe przepisy zakładają, że stosowana do tej pory Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 roku przestanie być wykorzystywana do identyfikowania towarów i usług na potrzeby określenia stawki podatku VAT. Wykorzystywaną dotychczas PKWiU zastąpią dwa inne dokumenty: unijna Nomenklatura Scalona (CN)… Czytaj »

Opublikowano

Wzór oświadczenia – zwolnienie z PIT dla osób do 26. roku życia

Ministerstwo Finansów opracowało przykładową treść oświadczenia, które osoby do 26. roku życia mogą złożyć płatnikom (pracodawcom lub zleceniodawcom), aby nie pobierali zaliczek na PIT. Płatnik, który dostanie takie oświadczenie od pracownika lub zleceniobiorcy, nie będzie pobierać zaliczek na podatek najpóźniej od kolejnego miesiąca, w który otrzymał oświadczenie (nie dłużej jednak niż do końca miesiąca, w którym przychody z pracy uzyskane od tego płatnika w 2019 r. podlegały zwolnieniu od podatku (art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT)). Znowelizowane przepisy… Czytaj »

Opublikowano
copyrigth © 2013-2014 FABER