Istotne zmiany

Korekta deklaracji od 2016r.

Od początku 2016 korekta deklaracji nie będzie wymagała pisemnego uzasadnienia. W tym momencie skorygowanie deklaracji następuje poprzez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Od nowego roku nie będzie takiego wymogu. Zmiana podyktowana jest m.in. trudnościami w wyegzekwowaniu pisemnego uzasadnienia od składających korektę podatników. Nowe regulacje wprowadza ustawa z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).   Źródło: Inforlex  

Opublikowano
copyrigth © 2013-2014 FABER