Istotne zmiany

Nowe wytyczne – kasy rejestrujące.

7 lipca 2018 roku wprowadzono nowe przepisy dotyczące postępu technologicznego kas rejestrujących. Wynika z nich, że dokumenty fiskalne i niefiskalne mogą występować zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. Dodatkowo rozporządzenie przewiduje wyłącznie archiwizację elektroniczną zamiast papierowej.   Źródło: Inforfk.pl

Opublikowano

JPK nie tylko VAT

Od lipca Fiskus może żądać od wszystkich podatników przekazania plików JPK zawierających informacje o fakturach, księgach rachunkowych, stanie magazynów itp. w dowolnym momencie. Do 30 czerwca 2018r. obowiązek ten dotyczył tylko największych przedsiębiorstw. Fiskus może żądać: JPK_KR – księgi rachunkowe, JPK_WB – wyciąg bankowy, JPK_MAG – magazyn, JPK_FA – faktury VAT, JPK_PKPIR – podatkowa księga przychodów i rozchodów, JPK_EWP – ewidencja przychodów.   Źródło: Infor.pl

Opublikowano

Zwrot VAT – nowe zasady

Od lipca 2018 r. można uzyskać zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym  na dwa sposoby: na własny rachunek bankowy z siedzibą w Polsce, na rachunek VAT. Nowość wynika z wprowadzenia do ustawy o VAT systemu split payment czyli metody podzielnej płatności.  Należy jednak podkreślić, że środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku VAT nie można swobodnie dysponować.   Źródło: Inforfk.pl

Opublikowano

Split payment

1 lipca 2018 r. wchodzi w życie split payment czyli tzw. mechanizm podzielnej płatności. Split payment polega na rozdzieleniu płatności za fakturę na płatność kwoty netto oraz na kwotę VAT. Korzystanie ze Split payment jest dobrowolne, jednakże od tego w jaki sposób zostanie opłacona faktura zależy tylko i wyłącznie od nabywcy.   Źródło: Inforfk.pl    

Opublikowano

Do 30 czerwca zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Jednostki, dla których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2017 r są zobowiązane najpóźniej do 30 czerwca  2018 r zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe. Podstawa prawna:  art. 53 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości – j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 395, ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 650.

Opublikowano
copyrigth © 2013-2014 FABER