Istotne zmiany

Zmiana kwot wolnych od potrąceń

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2018 r spowodował zmianę kwot wolnych od potrąceń. Kwota , którą należy uwzględnić przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia pracownika to wynagrodzenie minimalne po odliczeniu obowiązkowych obciążeń na rzecz budżetu państwa ( art. 87 Kodeksu pracy). Kwotę wolną od potrąceń należy wziąć pod uwagę zarówno przy potraceniach przymusowych czyli bez zgody pracownika jak i przy dobrowolnych, gdzie konieczna jest zgoda na piśmie. Kwoty wolnej od potraceń nie ma w przypadku potrąceń alimentacyjnych. Kwoty wolne… Czytaj »

Opublikowano

Wzrost minimalnego wynagrodzenia

W 2018 r.  minimalne wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy wyniesie 2100 zł brutto czyli o 5% i jednocześnie o 100 zł więcej niż w roku 2017. Wzrośnie również minimalna stawka godzinowa z 13 zł do 13,70 zł.    

Opublikowano

Zmiany w deklaracjach CIT

Ministerstwo Finansów wprowadziło nowe wzory zeznań rocznych składanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Pojawił się również nowy załącznik do zeznań rocznych (CIT-BR).  Nowe formularze powinni sprawdzić przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy zamierzają skorzystać z nowo wprowadzonej ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Nowe formularze mają zastosowanie do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od 1 stycznia 2016 r. Tym samym zmienione formularze byłyby składane pierwszy raz w rozliczeniu za 2016 r. Zatem podatnicy rok podatkowy odpowiadający kalendarzowemu po raz pierwszy musieliby je złożyć… Czytaj »

Opublikowano

Podatek od marketu

Wszystkie sieci handlowe oraz sprzedawcy detaliczni  będą płacić trzy stawki podatku od obrotów. Podstawowa stawka  będzie wynosić 0,7%, a pozostałe – 1,3% i 1,9%. Podatek będzie też zawierać kwotę wolną, wynoszącą 18 mln zł rocznego obrotu a 1,5 mln zł netto miesięcznie. Podatnik, który nie przekroczy powyższej kwoty będzie zwolniony z podatku i nie będzie miał obowiązku do składania deklaracji podatkowych. Taki projekt zostal skierowany przez MF do kancelarii premiera. Miałby wejść w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia.… Czytaj »

Opublikowano

Zmiany w Ordynacji Podatkowej od początku 2016r.

Od początku roku 2016 wejdą w życie spore zmiany w Ordynacji podatkowe. Wprowadza je ustawa z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw opublikowana pod poz. 1649. Polegają one na: wprowadzeniu możliwości ustanowienia pełnomocnika do wszystkich spraw podatkowych (tzw. pełnomocnictwo ogólne), wprowadzeniu reguły, zgodnie z którą firmę będzie obsługiwał jeden urząd skarbowy, który będzie właściwy zarówno w sprawach podatku dochodowego, jak i VAT, obniżeniu stawek odsetek za zwłokę przy dobrowolnym regulowaniu zaległości podatkowych… Czytaj »

Opublikowano
copyrigth © 2013-2014 FABER