Aktualności finansowe

Obowiązkowy split payment od 1 listopada 2019 r.

Sejm przegłosował wejście w życie zmian odnośnie podzielonej płatności z 1 września na 1 listopada br. Obowiązkowa podzielona płatność będzie dotyczyć wybranych towarów tj. paliw, stali, wyrobów stalowych lub materiałów szlachetnych (np. złota). Wymagany split payment obejmie również między innymi maszyny i urządzenia elektryczne, tablety, smartfony, konsole oraz usługi budowlane. Konieczność ta ma objąć tylko faktury na kwotę 15 tys. zł i więcej. Mniejsze faktury będą mogły być rozliczane na dotychczasowych zasadach. Przedsiębiorcy maja możliwość korzystania z tej formy od… Czytaj »

Opublikowano

Obniżka PIT do 17%

16 lipca 2019 r. Rada Ministrów przychyliła się do projektu ustawy, który obniży niższą stawkę PIT z 18 do 17 proc. oraz podniesie ponad dwukrotnie koszty uzyskania przychodów dla pracowników. Dzięki zmniejszeniu stawki PIT i podwyższeniu ww. kosztów nastąpi zminimalizowanie kosztów pracy, a tym samym tzw. klina podatkowego. Niższy PIT to następny krok w procesie sprawiedliwego obniżenia obciążeń podatkowych dla wszystkich podatników, którzy rozliczają swoje przychody według skali podatkowej oraz pozostawienie do dyspozycji Polaków większej ilości pieniędzy. W praktyce będzie… Czytaj »

Opublikowano

Deklaracja PIT-37 za 2018 r. może być unieważniona

Płatnik, który jest rezydentem w innym kraju nie musi płacić podatku w Polsce, a wystawione deklaracje podatkowe PIT-37 będą unieważnione. Jeśli podatek został już zapłacony, to wpłata zostanie zwrócona. Krajowa Administracja Skarbowa informuje, że osoby które zmieniły rezydencję dla celów podatkowych powinny uprzedzić o tym urząd skarbowy. Podatnicy mogą skontaktować się z danym urzędem telefonicznie bądź mailowo. W razie potrzeby należy dostarczyć elektronicznie wszelkie dokumenty świadczące o rezydencji podatkowej w innym kraju niż Polska, tj.: 1. certyfikat rezydencji wydawany przez… Czytaj »

Opublikowano

Deklaracje podatkowe od właścicieli nieruchomości

Od 1 lipca 2019 r. gminne organy podatkowe mają za zadanie przyjmować deklaracje i informacje od właścicieli nieruchomości w formie elektronicznej. Obejmuje to deklaracje na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. Wygodną dla podatników zmianą jest także ujednolicenie deklaracji na te podatki. Przedsiębiorcy składający formularze od nieruchomości położonych w wielu gminach nie będą już musieli korzystać z wielu różniących się od siebie wzorów formularzy. Do chwili obecnej przedsiębiorcy posiadający nieruchomości w wielu gminach musieli dostarczać deklaracje podatkowe od… Czytaj »

Opublikowano

Zerowy PIT dla młodych pracowników do 26 roku życia w 2019 r.

Nowa ulga w PIT dla młodocianych pracowników wejdzie w życie 1 sierpnia 2019 r. i będzie mieć zastosowanie do przychodów uzyskanych od tej daty. Dzięki zerowej stawce podatku PIT, osoby do 26 roku życia zarobią więcej. Zwolnienie będzie dotyczyć dochodów w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85,5 tys. zł. Ulga będzie odnosić się do przychodów z pracy jak i z umów zlecenia zawartych z firmą. Zgodnie z ustawą, limit roczny, wobec braku odrębnych uregulowań, obowiązywał będzie niezależnie od liczby… Czytaj »

Opublikowano
copyrigth © 2013-2014 FABER