Aktualności finansowe

Podatek CIT dla spółek komandytowych oraz niektórych spółek jawnych od 2021 r.

Prezydent RP podpisał ustawę, na mocy której objęte podatkiem CIT zostają: spółki komandytowe, posiadające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; spółki jawne, posiadające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz: – przed rozpoczęciem roku obrotowego do właściwych urzędów skarbowych nie zostaną złożone informacje o wszystkich podmiotach będących podatnikami podatku dochodowego (CIT lub PIT), posiadających prawa do udziału w zyskach spółki jawnej (termin na złożenie tych informacji dla spółek jawnych,… Czytaj »

Opublikowano

Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów od 1 stycznia 2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r. fakturę do sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej i potwierdzonej paragonem można wystawić tylko wtedy, jeżeli paragon ten zawiera NIP. Paragon do kwoty 450 zł brutto (100 euro) z NIP nabywcy pełni rolę faktury uproszczonej. Faktura uproszczona: nie musi zawierać danych nabywcy (imienia, nazwiska, nazwy, jego adresu) powinna zawierać NIP nabywcy. Taka faktura jest traktowana jak zwykła faktura, która zawiera pełne dane nabywcy. Podatnik może więc w szczególności skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego, jak… Czytaj »

Opublikowano

Stawki VAT od 1 kwietnia 2020 roku.

Nowa matryca stawek VAT ma na celu polepszenie przyporządkowania danego towaru i usługi do odpowiedniej stawki VAT, a jej głównym założeniem jest przyjęcie jednej stawki podatku dla całych działów CN (Nomenklatura Scalona). Stawki obniżone: pieczywo każdego rodzaju oraz ciastka (przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze, w którym sklasyfikowane jest m.in. pieczywo i wyroby ciastkarskie) objęte zostaną stawką 5%; owoce tropikalne i cytrusowe, niektóre orzechy jadalne, skórki owoców cytrusowych lub melonów – objęte zostaną stawką 5%; zupy, buliony,… Czytaj »

Opublikowano

Nowa skala podatkowa od 1 października 2019 roku

Prezydent RP podpisał ustawę obniżającą stawkę podatku, z 18% do 17%, przy jednoczesnym pozostawieniu stawki 32% dla dochodów przekraczających 85 528 zł. Nowa stawka podatkowa będzie obejmować wszystkich podatników, którzy uzyskują dochody, podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej, w tym również emerytów, rencistów oraz przedsiębiorców, którzy w zakresie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie wybrali podatku liniowego, czy też ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ustawa wprowadza również regulacje, które definiują nową wysokość podwyższonych miesięcznych oraz rocznych kosztów pracowniczych.… Czytaj »

Opublikowano

Zmiany w VAT od 1 listopada 2019 r.

Od 1 listopada 2019 r. zmieni się sposób rozliczenia transakcji w związku z likwidacją odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych i zamienienia go w mechanizm podzielonej płatności. Ważne jest to, że niektóre transakcje rozpoczęte przed 1 listopada 2019 r. i objęte dotychczas odwrotnym obciążeniem mogą być na mocy przepisów przejściowych rozliczane na starych zasadach także po 1 listopada 2019 r. 1. Likwidacja odwrotnego obciążenia i przyjęcie mechanizmu podzielonej płatności Zmiany dotyczą: nowych zasad dokumentowania transakcji objętych załącznikiem nr 15 ustawy o… Czytaj »

Opublikowano
copyrigth © 2013-2014 FABER