Aktualności finansowe

NIP na paragonie od 2020 r.

Sprzedawca wystawi fakturę VAT do paragonu tylko wtedy gdy na tym paragonie znajdzie się NIP nabywcy. Nowe zasady w tym zakresie zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Zmiany przewiduje ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1520). Modernizacja ma przeciwdziałać nadużyciom polegającym na wystawianiu faktur, które nie miały unaocznienia o stanie faktycznym. Dokumenty były wystawiane do paragonów, których właściciele nie byli… Czytaj »

Opublikowano

Stawki VAT 2020 – nowa matryca od kwietnia

Od 1 kwietnia 2020 roku obowiązywać będzie nowa matryca stawek VAT. Zmiany te mają na celu uporządkowanie obecnej sytuacji zróżnicowania stawek VAT na bardzo podobne produkty. Przykładem mogą być wyroby piekarnicze i ciastkarskie – opodatkowanie wynosić będzie 5%. Nowe przepisy zakładają, że stosowana do tej pory Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 roku przestanie być wykorzystywana do identyfikowania towarów i usług na potrzeby określenia stawki podatku VAT. Wykorzystywaną dotychczas PKWiU zastąpią dwa inne dokumenty: unijna Nomenklatura Scalona (CN)… Czytaj »

Opublikowano

Wzór oświadczenia – zwolnienie z PIT dla osób do 26. roku życia

Ministerstwo Finansów opracowało przykładową treść oświadczenia, które osoby do 26. roku życia mogą złożyć płatnikom (pracodawcom lub zleceniodawcom), aby nie pobierali zaliczek na PIT. Płatnik, który dostanie takie oświadczenie od pracownika lub zleceniobiorcy, nie będzie pobierać zaliczek na podatek najpóźniej od kolejnego miesiąca, w który otrzymał oświadczenie (nie dłużej jednak niż do końca miesiąca, w którym przychody z pracy uzyskane od tego płatnika w 2019 r. podlegały zwolnieniu od podatku (art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT)). Znowelizowane przepisy… Czytaj »

Opublikowano

Obowiązkowy split payment od 1 listopada 2019 r.

Sejm przegłosował wejście w życie zmian odnośnie podzielonej płatności z 1 września na 1 listopada br. Obowiązkowa podzielona płatność będzie dotyczyć wybranych towarów tj. paliw, stali, wyrobów stalowych lub materiałów szlachetnych (np. złota). Wymagany split payment obejmie również między innymi maszyny i urządzenia elektryczne, tablety, smartfony, konsole oraz usługi budowlane. Konieczność ta ma objąć tylko faktury na kwotę 15 tys. zł i więcej. Mniejsze faktury będą mogły być rozliczane na dotychczasowych zasadach. Przedsiębiorcy maja możliwość korzystania z tej formy od… Czytaj »

Opublikowano

Obniżka PIT do 17%

16 lipca 2019 r. Rada Ministrów przychyliła się do projektu ustawy, który obniży niższą stawkę PIT z 18 do 17 proc. oraz podniesie ponad dwukrotnie koszty uzyskania przychodów dla pracowników. Dzięki zmniejszeniu stawki PIT i podwyższeniu ww. kosztów nastąpi zminimalizowanie kosztów pracy, a tym samym tzw. klina podatkowego. Niższy PIT to następny krok w procesie sprawiedliwego obniżenia obciążeń podatkowych dla wszystkich podatników, którzy rozliczają swoje przychody według skali podatkowej oraz pozostawienie do dyspozycji Polaków większej ilości pieniędzy. W praktyce będzie… Czytaj »

Opublikowano
copyrigth © 2013-2014 FABER