Aktualności finansowe

Deklaracje podatkowe od właścicieli nieruchomości

Od 1 lipca 2019 r. gminne organy podatkowe mają za zadanie przyjmować deklaracje i informacje od właścicieli nieruchomości w formie elektronicznej. Obejmuje to deklaracje na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. Wygodną dla podatników zmianą jest także ujednolicenie deklaracji na te podatki. Przedsiębiorcy składający formularze od nieruchomości położonych w wielu gminach nie będą już musieli korzystać z wielu różniących się od siebie wzorów formularzy. Do chwili obecnej przedsiębiorcy posiadający nieruchomości w wielu gminach musieli dostarczać deklaracje podatkowe od… Czytaj »

Opublikowano

Zerowy PIT dla młodych pracowników do 26 roku życia w 2019 r.

Nowa ulga w PIT dla młodocianych pracowników wejdzie w życie 1 sierpnia 2019 r. i będzie mieć zastosowanie do przychodów uzyskanych od tej daty. Dzięki zerowej stawce podatku PIT, osoby do 26 roku życia zarobią więcej. Zwolnienie będzie dotyczyć dochodów w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85,5 tys. zł. Ulga będzie odnosić się do przychodów z pracy jak i z umów zlecenia zawartych z firmą. Zgodnie z ustawą, limit roczny, wobec braku odrębnych uregulowań, obowiązywał będzie niezależnie od liczby… Czytaj »

Opublikowano

Nowy plik JPK_VAT od 2020 roku

6 czerwca 2019 r. Rada Ministrów będzie analizować projekt ustawy upraszczający rozliczenia VAT. Deklaracje VAT-7 i VAT-7K będą przesyłane razem z ewidencją podatkową VAT, w formie jednego pliku JPK_VAT. Zmiana ta wiąże się z wprowadzeniem zobowiązania do przesyłania danych z ewidencji VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Na podstawie projektu podatnicy VAT będą składać do odpowiednich urzędów skarbowych deklaracje VAT w formie nowego pliku JPK_VAT przesyłanego wyłącznie w formie elektronicznej. Plik ten zastąpi formularze VAT-7, VAT-7K oraz ewidencję VAT. Nowa… Czytaj »

Opublikowano

Zbiorcze deklaracje PCC

Od 1 lipca 2019 r. kredytobiorcy i nabywcy rzeczy ruchomych oraz praw majątkowych otrzymają możliwość składania zbiorczych formularzy na podatek od czynności cywilnoprawnych, czyli PCC. Z tej sposobności będą mogli korzystać podatnicy PCC, którzy co najmniej trzy razy w miesiącu zawierają umowy pożyczki albo nabywają mienie ruchome lub prawa majątkowe. Deklaracja zbiorcza będzie sporą wygodą dla podatników przeprowadzających liczne transakcje opodatkowane PCC. Dla przykładu płatnik kupujący kilka rzeczy ruchomych o wartości powyżej 1000 zł w danym miesiącu musiał do tej… Czytaj »

Opublikowano

Program Ostrzegania Przedsiębiorców (POP)

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) uruchamia nowe rozwiązanie polegające na ochronie interesów uczciwie działających podmiotów – Program Ostrzegania Przedsiębiorców (POP). Program ma na celu zabezpieczenie przedsiębiorców przed pozbawionym wiedzy uczestnictwem w oszustwie podatkowym tzw. karuzeli podatkowej. W ramach POP, Krajowa Administracja Skarbowa będzie udostępniała informacja oraz wyniki analiz, aby pomóc podmiotom gospodarczym lepiej analizować ryzykowne transakcje i nie brać udziału w oszustwie z wykorzystaniem konstrukcji podatku VAT. Program jest strukturą bezpośredniej komunikacji pomiędzy administracją a przedsiębiorcami. W zakresie programu ostrzegania KAS… Czytaj »

Opublikowano
copyrigth © 2013-2014 FABER