Aktualności finansowe

Deklaracja PIT-37 za 2018 r. może być unieważniona

Płatnik, który jest rezydentem w innym kraju nie musi płacić podatku w Polsce, a wystawione deklaracje podatkowe PIT-37 będą unieważnione. Jeśli podatek został już zapłacony, to wpłata zostanie zwrócona. Krajowa Administracja Skarbowa informuje, że osoby które zmieniły rezydencję dla celów podatkowych powinny uprzedzić o tym urząd skarbowy. Podatnicy mogą skontaktować się z danym urzędem telefonicznie bądź mailowo. W razie potrzeby należy dostarczyć elektronicznie wszelkie dokumenty świadczące o rezydencji podatkowej w innym kraju niż Polska, tj.: 1. certyfikat rezydencji wydawany przez… Czytaj »

Opublikowano

Deklaracje podatkowe od właścicieli nieruchomości

Od 1 lipca 2019 r. gminne organy podatkowe mają za zadanie przyjmować deklaracje i informacje od właścicieli nieruchomości w formie elektronicznej. Obejmuje to deklaracje na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. Wygodną dla podatników zmianą jest także ujednolicenie deklaracji na te podatki. Przedsiębiorcy składający formularze od nieruchomości położonych w wielu gminach nie będą już musieli korzystać z wielu różniących się od siebie wzorów formularzy. Do chwili obecnej przedsiębiorcy posiadający nieruchomości w wielu gminach musieli dostarczać deklaracje podatkowe od… Czytaj »

Opublikowano

Zerowy PIT dla młodych pracowników do 26 roku życia w 2019 r.

Nowa ulga w PIT dla młodocianych pracowników wejdzie w życie 1 sierpnia 2019 r. i będzie mieć zastosowanie do przychodów uzyskanych od tej daty. Dzięki zerowej stawce podatku PIT, osoby do 26 roku życia zarobią więcej. Zwolnienie będzie dotyczyć dochodów w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85,5 tys. zł. Ulga będzie odnosić się do przychodów z pracy jak i z umów zlecenia zawartych z firmą. Zgodnie z ustawą, limit roczny, wobec braku odrębnych uregulowań, obowiązywał będzie niezależnie od liczby… Czytaj »

Opublikowano

Nowy plik JPK_VAT od 2020 roku

6 czerwca 2019 r. Rada Ministrów będzie analizować projekt ustawy upraszczający rozliczenia VAT. Deklaracje VAT-7 i VAT-7K będą przesyłane razem z ewidencją podatkową VAT, w formie jednego pliku JPK_VAT. Zmiana ta wiąże się z wprowadzeniem zobowiązania do przesyłania danych z ewidencji VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Na podstawie projektu podatnicy VAT będą składać do odpowiednich urzędów skarbowych deklaracje VAT w formie nowego pliku JPK_VAT przesyłanego wyłącznie w formie elektronicznej. Plik ten zastąpi formularze VAT-7, VAT-7K oraz ewidencję VAT. Nowa… Czytaj »

Opublikowano

Zbiorcze deklaracje PCC

Od 1 lipca 2019 r. kredytobiorcy i nabywcy rzeczy ruchomych oraz praw majątkowych otrzymają możliwość składania zbiorczych formularzy na podatek od czynności cywilnoprawnych, czyli PCC. Z tej sposobności będą mogli korzystać podatnicy PCC, którzy co najmniej trzy razy w miesiącu zawierają umowy pożyczki albo nabywają mienie ruchome lub prawa majątkowe. Deklaracja zbiorcza będzie sporą wygodą dla podatników przeprowadzających liczne transakcje opodatkowane PCC. Dla przykładu płatnik kupujący kilka rzeczy ruchomych o wartości powyżej 1000 zł w danym miesiącu musiał do tej… Czytaj »

Opublikowano
copyrigth © 2013-2014 FABER