Aktualności finansowe

Ulga na dzieci 2012. Jak z niej skorzystać?

Po raz ostatni można na dotychczasowych zasadach skorzystać z popularnej ulgi prorodzinnej. Odliczenie przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym i rodzicom zastępczym. Przy jednym dziecku oboje rodzice i opiekunowie mogą zmniejszyć podatek o kwotę wspólnego limitu, czyli 1112,04 złotych. Mogą dowolnie podzielić między siebie to odliczenie, o ile oboje wspólnie sprawują opiekę. Co do zasady, w przypadku gdy jedno z rodziców mieszka osobno, odliczenia powinno dokonać drugie, faktycznie zajmujące się córką czy synem. W praktyce jednak fiskus stoi na stanowisku, że rodzice… Czytaj »

Opublikowano

Od 2013 roku ulga na złe długi na nowych zasadach.

Od początku 2013 r. w wyniku zmian wprowadzonych do ustawy o VAT ustawą deregulacyjną obowiązywać będą nowe zasady stosowania tzw. ulgi na złe długi, które pozwolą na korzystanie z tej instytucji w uproszczony sposób. Regulacje dotyczące wierzyciela Zgodnie z nowymi regulacjami podatnik (wierzyciel) będzie miał prawo do skorygowania podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku nieuregulowanych wierzytelności, od których terminu płatności upłynęło 150 dni (a nie jak obecnie 180 dni).… Czytaj »

Opublikowano

Od stycznia nowy wzór deklaracji VAT-7.

Wraz z początkiem stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministerstwa Finansów wprowadzające nowe wzory niektórych deklaracji VAT. Nowe wzory posłużą do rozliczenia za pierwszy okres rozliczeniowy 2013 roku. Za sprawą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz.U. 2012 poz. 1550) od stycznia obowiązują nowe deklaracje VAT-7(13), VAT-7K(4), VAT-7D(7). Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania… Czytaj »

Opublikowano

Urlop macierzyński i ojcowski w 2013 r.

W 2013 r. wchodzą w życie istotne zmiany dotyczące urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego. Pojawia się nowa instytucja – urlop rodzicielski. Macierzyński wydłużony, czyli o urlopie rodzicielskim. Od 1 września 2013 roku wejdą w życie spore zmiany, dotyczące urlopu macierzyńskiego. Ich powodem jest powstanie nowej instytucji – urlopu rodzicielskiego. Dotychczasowy wymiar urlopu macierzyńskiego pozwalał matkom na 20 tygodni urlopu (w przypadku urodzenia jednego dziecka) oraz 4 dodatkowe tygodnie „na życzenie”, co łącznie dawało pół roku „opieki” na dziecko. 14 ze wspomnianych… Czytaj »

Opublikowano

Zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych w 2013 r.

W latach 2013-2014 będzie obowiązywało nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, które zawęża zakres stosowanych dotychczas zwolnień. Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, do ewidencjonowania obrotów i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących zobowiązani zostali wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych. Jednocześnie Minister Finansów został upoważniony do zwolnienia, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektórych grup podatników… Czytaj »

Opublikowano
copyrigth © 2013-2014 FABER