Aktualności finansowe

Od stycznia nowy wzór deklaracji VAT-7.

Wraz z początkiem stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministerstwa Finansów wprowadzające nowe wzory niektórych deklaracji VAT. Nowe wzory posłużą do rozliczenia za pierwszy okres rozliczeniowy 2013 roku. Za sprawą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz.U. 2012 poz. 1550) od stycznia obowiązują nowe deklaracje VAT-7(13), VAT-7K(4), VAT-7D(7). Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania… Czytaj »

Opublikowano

Urlop macierzyński i ojcowski w 2013 r.

W 2013 r. wchodzą w życie istotne zmiany dotyczące urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego. Pojawia się nowa instytucja – urlop rodzicielski. Macierzyński wydłużony, czyli o urlopie rodzicielskim. Od 1 września 2013 roku wejdą w życie spore zmiany, dotyczące urlopu macierzyńskiego. Ich powodem jest powstanie nowej instytucji – urlopu rodzicielskiego. Dotychczasowy wymiar urlopu macierzyńskiego pozwalał matkom na 20 tygodni urlopu (w przypadku urodzenia jednego dziecka) oraz 4 dodatkowe tygodnie „na życzenie”, co łącznie dawało pół roku „opieki” na dziecko. 14 ze wspomnianych… Czytaj »

Opublikowano

Zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych w 2013 r.

W latach 2013-2014 będzie obowiązywało nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, które zawęża zakres stosowanych dotychczas zwolnień. Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, do ewidencjonowania obrotów i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących zobowiązani zostali wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych. Jednocześnie Minister Finansów został upoważniony do zwolnienia, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektórych grup podatników… Czytaj »

Opublikowano

Faktury VAT uproszczone – zmiany od stycznia 2013 r.

Zmiany dotyczące faktur VAT uproszczonych obowiązują od 1 stycznia 2013 r. Jeżeli cała wartość faktury (w kwocie brutto) nie przekroczy 450 zł lub 100 euro, możliwe jest wprowadzenie w fakturze mniejszej ilości informacji. Jeżeli cała wartość faktury (w kwocie brutto) nie przekroczy 450 zł lub 100 euro (jeśli kwota ta określona jest w tej walucie) nie musi obejmować: – danych nabywcy (imię, nazwisko, nazwa, adres), oraz miary, ilości towarów i zakresu dostarczanych usług, ceny jednostkowej netto, wartości sprzedaży netto, stawki… Czytaj »

Opublikowano
copyrigth © 2013-2014 FABER