Usługi jednorazowe

Sporządzamy wszelkie umowy cywilno-prawne: spółki cywilne, najem i dzierżawa, pożyczka, darowizna, renta, użyczenie.

Zakładamy wszelkie podmioty gospodarcze w tym spółki prawa handlowego.

Wdrażanie w firmie Klienta rozporządzenia RODO, oraz stały nadzór przez naszego Inspektora.

Wszelkie inne nietypowe sprawy po uzgodnieniu z Klientem.

copyrigth © 2013-2014 FABER