Usługi okresowe

 • godzina pracy pracownika Kancelarii – od 150 zł,
 • godzina pracy Zarządu Kancelarii – od 250 zł,
 • pełnienie funkcji Inspektora dnach osobowych – od 100 zł,
 • wypełnianie zeznań rocznych i informacji podatkowych:
  • PIT 8b, 11 – od 25 zł,
  • PIT 27, 28, 37 (bez odliczeń) – od 35 zł,
  • PIT 28, 37 (z odliczeniami) – od 50 zł,
  • PIT 36 (bez odliczeń) – od 50 zł,
  • PIT 37 (z odliczeniami) – od 60 zł,
  • pozostałe druki (np. IFT1, NIP 3, GUS NBP) – od 50 zł,
 • remanenty stałe i zarządzone przez organa skarbowe – od 2,50 zł za pozycje,
 • zamknięcie roczne książki przychodów i rozchodów – od 100 zł,
 • zamknięcie roczne ksiąg rachunkowych z bilansem, rzis (sprawozdanie kompletne) – od 1000 zł,
 • wystawianie dokumentów dla pracowników (w firmach nie płacących ryczałtowo za obsługę kadrową pracowników):
  • umów i świadectw pracy – od 35 zł,
  • innych zaświadczeń – od 30 zł,
 • korekty deklaracji z winy Klienta – od 70 zł,
 • wykonanie plików JPK – od 50 zł,
 • sporządzanie pism do urzędów i instytucji za Klienta, jeśli potrzeba owego pisma nie wynika z zakresu umowy- od 50 zł,
 • wypełnienie druków typu EDG 1 i NIP 2 po zmianach przeprowadzonych przez Klienta – od 100 zł,
 • złożenie i odbiór wniosku o niezaleganiu z podatkami – od 200 zł,
 • złożenie i odbiór wniosku o niezaleganiu z ZUS – od 200 zł,
 • załatwianie innych spraw w urzędach typu NIP, REGON, – od 150 zł za jednorazowe wyjście pracownika,
 • opłata podwyższona za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu dokumentów – od 1% opłaty za miesiąc poprzedni,
 • skanowanie lub kserowanie dokumentów i deklaracji na życzenie Klienta lub uprawnionych instytucji – 2,50 zł za stronę dokumentu,
 • drukowanie dokumentu do formy papierowej – 5,00 zł za stronę dokumentu,
 • niszczenie dokumentów – od 150 zł za jeden metr bieżący,
 • przechowywanie (archiwizacja) dokumentów po zamknięciu roku – od 120 zł za jeden metr bieżący za każdy rok przechowywania,
 • komplet opłat związanych z rejestrowaniem nowego podmiotu gospodarczego i uzyskaniem stosownych zaświadczeń tj. REGON, NIP – od 250 zł,
 • rejestracja (zakładanie) podmiotów prawa handlowego (w KRS) – od 1500 zł,
 • wysyłanie monitów i upomnień w sprawach zaległości płatniczych - od 50 zł,
 • wysyłanie wezwania do zapłaty - od 250 zł,
 • wysyłanie korespondencji listowej do Klienta, lub w imieniu Klienta – opłata pocztowa + 20 zł za 1 list,
 • przesyłanie dokumentów taksówką lub kurierem – wyłącznie na koszt klienta.

Pozostałe usługi wymagają uzgodnienie z Zarządem lub Kierownictwem Kancelarii.
W/w ceny nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT – 23%).
Cennik aktualny od 01.01.2020 r. na I półrocze 2021 r.

copyrigth © 2013-2014 FABER