Usługi stałe

Minimalne miesięczne ceny za prowadzenie:

 • prowadzenia ksiąg rachunkowych:
  • spółki usługowe - od 850 zł,
  • spółki handlowe - od 1000 zł,
  • spółki produkcyjne – od 1500 zł,
 • prowadzenia książki przychodów i rozchodów z VAT-em – od 250 zł,
 • prowadzenia książki przychodów i rozchodów bez VAT-u i prowadzenia ewidencji ryczałtowych z VAT-em – od 150 zł,
 • prowadzenia ewidencji ryczałtowych bez VAT-u – od 100 zł,
 • prowadzenie spraw pracowniczych od 29 zł za pracownika,
 • prowadzenie spraw kadrowych i pracowniczych od 39 zł za pracownika.
 • świadczenie usług w językach obcych każdorazowo indywidualnie uzgadniane w umowie z Klientem.

Ww. ceny nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT – 23%).

Cennik aktualny od 01.01.2020 r. na I półrocze 2021 r.

copyrigth © 2013-2014 FABER