Usługi stałe

Minimalne miesięczne ceny za prowadzenie:

  • prowadzenia ksiąg rachunkowych – od 850 zł,
  • prowadzenia książki przychodów i rozchodów z VAT-em – od 250 zł,
  • prowadzenia książki przychodów i rozchodów bez VAT-u i prowadzenia ewidencji ryczałtowych z VAT-em – od 150 zł,
  • prowadzenia ewidencji ryczałtowych bez VAT-u – od 120 zł,
  • prowadzenie spraw pracowniczych od 29 zł za pracownika,
  • prowadzenie spraw kadrowych i pracowniczych od 39 zł za pracownika.
  • świadczenie usług w językach obcych każdorazowo indywidualnie uzgadniane w umowie z Klientem.

Ww. ceny nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT – 23%).

Cennik aktualny od 01.01.2018 r. na I półrocze 2018 r.

copyrigth © 2013-2014 FABER