Kawa w kawiarni i z automatu opodatkowana stawką 23% – zmiany w VAT 1 kwietnia 2013 r.

Od dnia 1 kwietnia 2013 r. wchodzą w życie pierwsze zmiany wprowadzone ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35). Również od tego dnia zaczynają obowiązywać zmiany do tzw. rozporządzenia wykonawczego wprowadzone rozporządzeniem z dnia 14 marca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 362).

Kawa z mlekiem

Dla podatników prowadzących działalność gastronomiczną, dokonujących sprzedaży gorących napojów na wynos oraz za pośrednictwem tzw. automatów wendingowych najważniejsze będą zmiany dotyczące napojów zawierających tłuszcz mlekowy, czyli po prostu różnych odmian kawy z mlekiem.

Do 31 marca 2013 r. – stawka 5% lub 8%

Dotychczas dostawa gorących, niegazowanych napojów bezalkoholowych wytwarzanych na bazie kawy (lub herbaty) zawierających mleko (lub inne tłuszcze mlekowe) korzystała z opodatkowania wg stawki 5% lub 8%.

W przypadku sprzedaży w/w klasyfikowanych jako dostawa towaru z grupowania 11.07.19.0 PKWiU (np. sprzedaż gorących napojów na wynos lub z automatów wendingowych) była opodatkowana stawką obniżoną w wysokości 5% (art 41 ust. 2a ustawy). Mimo, że kawa posiada własną klasę w PKWiU (10.83), co w zasadzie wyklucza przypisywanie jej do pozycji Pozostałe napoje bezalkoholowe, większość organów skarbowych przychylała się do interpretacji, że dostawa kawy z mlekiem (w szczególności z przeważającą jego ilością) korzysta ze stawki obniżonej.

Z kolei podatnicy świadczący usługi gastronomiczne (restauracje, kawiarnie jak również sprzedaż za pośrednictwem automatów wendingowych, w przypadku gdy została ona zaklasyfikowana przez organy skarbowe jako świadczenie usług), mogli stosować obniżoną do 8% stawkę dla sprzedawanej kawy latte czy cappuccino na podstawie załącznika do rozporządzenia wykonawczego, w którym wśród usług, dla których obniża się stawkę podatku wymienione były m.in. usługi związane z wyżywieniem. Wyłączeniu podlegała jednak sprzedaż kawy i herbaty (wraz z dodatkami). Stosowanie obniżonej stawki opierało się w tym przypadku na twierdzeniu, że napoje, w których przeważającym składnikiem jest mleko nie powinny być klasyfikowane jako kawa.

Od 1 kwietnia 2013 r. – 23%

Sytuacja ulegnie diametralnej zmianie od 1 kwietnia 2013 r. kiedy to wspomniane zmiany wejdą w życie. Zgodnie bowiem ze zmienionymi załącznikami nr 3 oraz 10 do ustawy opodatkowana obniżoną stawką będzie wyłącznie sprzedaż napojów z grupowania 11.07.19.0, zawierających tłuszcz mlekowy, jednak z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju. Ustawodawca zatem wprowadził dodatkowe ograniczenie mające zastosowanie niezależnie od potencjalnego zaklasyfikowania sprzedawanych towarów do wymienionego grupowania.

Podobnie w załączniku do rozporządzenia wykonawczego obowiązujący od 1 kwietnia zapis zezwalający na stosowanie obniżonej stawki w przypadku usług związanych z wyżywieniem nie dotyczy sprzedaży napojów, przy przygotowywaniu których jest wykorzystywany napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju.

Oznacza to, że bez względu na to jak podatnik zaklasyfikuje sprzedawany przez siebie napój zwierający jakąkolwiek domieszkę kawy lub herbaty (dostawa bądź usługa czy też kawa z mlekiem lub mleko z kawą) zawsze będzie ona opodatkowana stawką podstawową (23%).

źródło: www.vat.pl z dnia 02.04.2013 r.

copyrigth © 2013-2014 FABER