W grudniu 2006 roku przeszliśmy pomyślnie audyt ISO 9001:2000 i możemy szczycić się posiadaniem certyfikatu nr 9190 FBR1 IT 52859 wydanego przez firmę IQNET CSQ.

W wrześniu 2019 roku recertyfikowaliśmy  nasz certyfikat według normy ISO 9001:2015.

Ważność naszego certyfikatu obejmuje rok 2025 po zaliczeniu corocznych audytów kontrolnych który ostatni odbył się w dniu 5 grudnia 2022 r.

Dokumenty do pobrania: