Kancelaria Rachunkowa istnieje nieprzerwanie od marca 1992 r. jako biuro rachunkowe, do końca 1995 r. w formie spółki cywilnej, następnie od 01.01.1996 r. jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Licencja Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (nr licencji 1856/96).

Faber Sp. z o.o.  wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000144853 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000,00 PLN (opłaconym w całości), i zarządem w składzie: Monika Kuśmider, Piotr Koźmiński, Paweł K. Koźmiński – prezes.

Certyfikat ISO 9001:2015 nr 9190 FBR1 IT 52859.