Personel

Zarząd:

 • Monika Kuśmider – mgr nauk ekonomicznych, wiceprezes zarządu, pełni funkcję głównej księgowej, nadzoruje merytorycznie prowadzenie wszystkich ksiąg handlowych, jest doradcą podatkowym; angielski – biegle, włoski – biegle, francuski, hiszpański, niemiecki.
 • Paweł K. Koźmiński – prezes zarządu, prowadzi dział wydawniczy, reprezentuje firmę na zewnątrz, załatwia trudne sprawy urzędowe -  włoski, angielski.
 • Piotr K. Koźmiński – wiceprezes zarządu, angielski – biegle, włoski – biegle, francuski. Pełnomocnik Zarządu ds. ISO

Prokurenci:

 • Alicja Koźmińska - angielski - biegle, włoski, francuski - biegle, niemiecki, rosyjski. Inspektor Danych Osobowych.
 • Małgorzata Koźmińska - angielski - biegle, włoski – biegle, hiszpański, niemiecki.

Księgowi i asystenci:

 • Iza Basińska - angielski,
 • Monika Faliszek- angielski,
 • Justyna Gliwa - angielski,
 • Joanna Kasza - angielski,
 • Natalia Kłoczkowa - angielski,
 • Paweł Koś – angielski
 • Pola Maj - angielski,
 • Kasia Muller - angielski,
 • Ewa Pawlik - angielski, równocześnie pełni funkcję kierownika administracyjnego,
 • Anna Pogan – angielski,
 • Elżbieta Rzepczyńska – angielski,
 • Jolanta Skowron - angielski,
 • Targosz Anna - angielski,
 • Justyna Wasilewska - angielski,
 • Piotr Wereszczyński -angielski
 • Jadwiga Zabawa– angielski,
 • Wioletta Żak- angielski.

 

Sekretariat:

 • Furmaniak Anna - angielski,
 • Różycka Izabella - angielski,

Samodzielni księgowi posiadają licencje Ministra Finansów do prowadzenia usługowego ksiąg rachunkowych.

Ponadto na stałe współpracujemy z biegłymi rewidentami, rejentami, prawnikami, doradcami ubezpieczeniowymi i finansowymi, informatykami, inżynierami oraz technikami sprzętu komputerowego.

copyrigth © 2013-2014 FABER