Personel

Zarząd:

 • Monika Kuśmider – mgr nauk ekonomicznych, wiceprezes zarządu, pełni funkcję głównej księgowej, nadzoruje merytorycznie prowadzenie wszystkich ksiąg handlowych, jest doradcą podatkowym; angielski – biegle, włoski – biegle, francuski, hiszpański, niemiecki.
 • Paweł K. Koźmiński – prezes zarządu, prowadzi dział wydawniczy, reprezentuje firmę na zewnątrz, załatwia trudne sprawy urzędowe -  włoski, angielski.
 • Piotr K. Koźmiński – wiceprezes zarządu, angielski – biegle, włoski – biegle, francuski, niemiecki. Pełnomocnik Zarządu ds. ISO

Prokurenci:

 • Alicja Koźmińska - angielski - biegle, włoski, francuski - biegle, niemiecki, rosyjski. Inspektor Danych Osobowych.
 • Małgorzata Koźmińska - angielski - biegle, włoski – biegle, hiszpański, niemiecki.

Księgowi i asystenci:

 • Monika Adamska – angielski,
 • Patrycja Biernacka – angielski,
 • Joanna Brzóska – angielski,
 • Kamil Frąc - angielski, specjalista z zakresu KRS i usług elektronicznych.
 • Gabriela Grudzień – angielski,
 • Ewa Majewska - angielski,
 • Anna Małysz - angielski,
 • Anna Marzec – angielski,
 • Anna Pogan – angielski,
 • Elżbieta Rzepczyńska – angielski,
 • Ewa Sumera – angielski,
 • Paulina Szewczyk – angielski,
 • Marta Twaróg – angielski,
 • Piotr Wereszczyński -angielski
 • Joanna Włodarczyk – angielski,
 • Jadwiga Zabawa– angielski,
 • Kornelia Zakrzewicz – angielski,
 • Joanna Zielińska – angielski,
 • Wioletta Żak- angielski.

 

Sekretariat:

 • Ilona Borek - angielski,
 • Karolina  Jankowska - angielski,

Samodzielni księgowi posiadają licencje Ministra Finansów do prowadzenia usługowego ksiąg rachunkowych.

Ponadto na stałe współpracujemy z biegłymi rewidentami, rejentami, prawnikami, doradcami ubezpieczeniowymi i finansowymi, informatykami, inżynierami oraz technikami sprzętu komputerowego.

copyrigth © 2013-2014 FABER