Świadczymy kompleksową obsługę firm w zakresie: rachunkowości, podatków, ubezpieczeń społecznych oraz kadr i płac.

Do podstawowych czynności należy między innymi:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie książki przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji ryczałtowych,
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów VAT,
 • obsługa transakcji „unijnych”,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z ich amortyzacją,
 • obliczanie miesięcznych zaliczek podatkowych na podatek dochodowy (dawniej CIT 2; PIT 5), za pracowników (PIT 4) oraz sporządzanie deklaracji VAT 7,
 • obsługę plików JPK,
 • obsługę kadr i płac,
 • wykonywanie deklaracji ZUS,
 • wykonywanie deklaracji INTRASTAT,
 • sporządzanie bilansu rocznego oraz wypełnianie rocznych zeznań podatkowych w tym informacji o dochodach pracowników (CIT 8; PIT 3x; PIT 11; PIT 40 itp.),
 • reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym w zakresie niezbędnym w związku ze świadczonymi usługami.

Na życzenie Klienta Kancelaria świadczy następujące usługi dodatkowe:

 • użyczamy adresu dla firm wraz z obsługą korespondencji przychodzącej („wirtualne biuro”, e-box),
 • pomagamy w zakładaniu firm zarówno małych jednoosobowych jak i spółek,
 • sporządzanie informacji do PIP, GUS i NBP,
 • przygotowujemy rozliczenia dotacji zarówno krajowych jak i „unijnych”,
 • sporządzanie deklaracji VAT w innych krajach UE dla Klientów którzy muszą się tam rejestrować,
 • usługi dostępu do naszego zewnętrznego serwera, programy Handel oraz Kadry i Płace,
 • pełna komputeryzacja firm w systemie klient-server, ze szczególnym uwzględnieniem działów sprzedaży,
 • wdrażanie oprogramowania komputerowego do obsługi sprzedaży, magazynów, kadr i płac itp.,
 • tworzenie specjalistycznego oprogramowania komputerowego według zapotrzebowania Klienta np. do rozliczania kosztów produkcji,
 • przygotowywanie poleceń przelewów do urzędów i kontrahentów,
 • sporządzanie spisów z natury oraz inwentaryzacji,
 • zawieranie umów handlowych oraz pośrednictwo handlowe,
 • prowadzenie w imieniu Klienta wszelkich spraw przed Urzędem Skarbowym oraz innymi instytucjami,
 • usługi w językach obcych.

Termin i warunki wykonania tych usług oraz wynagrodzenie Kancelarii jest każdorazowo odrębnie ustalane przez strony.