Minimalne miesięczne ceny za prowadzenie:

 • prowadzenia ksiąg rachunkowych:
  • spółki usługowe – od 1300 zł,
  • spółki handlowe – od 1800 zł,
  • spółki produkcyjne – od 3000 zł,
 • prowadzenia książki przychodów i rozchodów z VAT-em – od 400 zł,
 • prowadzenia książki przychodów i rozchodów bez VAT-u i prowadzenia ewidencji ryczałtowych z VAT-em – od 300 zł,
 • prowadzenia ewidencji ryczałtowych bez VAT-u – od 200 zł,
 • prowadzenie spraw pracowniczych od 49 zł za pracownika,
 • prowadzenie spraw kadrowych i pracowniczych od 69 zł za pracownika.
 • świadczenie usług w językach obcych każdorazowo indywidualnie uzgadniane w umowie z Klientem.

Ww. ceny nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT – 23%).

Cennik aktualny od 01.01.2024 r.