Zarząd:

 • Monika Kuśmider – mgr nauk ekonomicznych, wiceprezes zarządu, pełni funkcję głównej księgowej, nadzoruje merytorycznie prowadzenie wszystkich ksiąg handlowych, jest doradcą podatkowym; angielski – biegle, włoski – biegle, francuski, hiszpański.
 • Paweł K. Koźmiński – prezes zarządu, prowadzi dział wydawniczy, reprezentuje firmę na zewnątrz, załatwia trudne sprawy urzędowe –  włoski, angielski.
 • Piotr K. Koźmiński – wiceprezes zarządu, angielski – biegle, włoski – biegle, francuski. Pełnomocnik Zarządu ds. ISO

Prokurenci:

 • Alicja Koźmińska – angielski – biegle, włoski, francuski – biegle, niemiecki, rosyjski. Inspektor Danych Osobowych.
 • Małgorzata Koźmińska – angielski – biegle, włoski – biegle, hiszpański, niemiecki.

Księgowi i asystenci:

 • Ludmiła Augustynek – angielski,
 • Patryk Brożyna – angielski,
 • Katarzyna Bujak – angielski,
 • Anna Furmaniak – angielski,
 • Izabela Kalinowska – angielski,
 • Joanna Kasza – angielski,
 • Katarzyna Muller – angielski,
 • Ewa Pawlik – angielski, równocześnie pełni funkcję kierownika administracyjnego,
 •  Wioleta Potoczna – angielski,
 • Jolanta Skowron – angielski,
 • Oksana Smolińska – angielski,
 • Anna Sroka – angielski,
 • Anna Wójcik – angielski,
 • Jadwiga Zabawa– angielski,
 • Aleksandra Żak – angielski,

Sekretariat:

 • Anita Jankowska – angielski.
 • Angelika Gajewska – angielski.

Samodzielni księgowi posiadają licencje Ministra Finansów do prowadzenia usługowego ksiąg rachunkowych.

Ponadto na stałe współpracujemy z biegłymi rewidentami, rejentami, prawnikami, doradcami ubezpieczeniowymi i finansowymi, informatykami, inżynierami oraz technikami sprzętu komputerowego.