• godzina pracy pracownika Kancelarii – od 280 zł,
 • godzina pracy Zarządu Kancelarii – od 380 zł,
 • pełnienie funkcji Inspektora dnach osobowych – od 250 zł,
 • wypełnianie zeznań rocznych i informacji podatkowych:
  • PIT 8b, 11 – od 60 zł,
  • PIT 27, 28, 37 (bez odliczeń) – od 80 zł,
  • PIT 28, 37 (z odliczeniami) – od 90 zł,
  • PIT 36 (bez odliczeń) – od 120 zł,
  • PIT 36 (z odliczeniami) – od 160 zł,
  • pozostałe druki (np. IFT1, NIP 3, GUS, NBP) – od 120 zł,
 • remanenty stałe i zarządzone przez organa skarbowe – od 10 zł za pozycje,
 • zamknięcie roczne książki przychodów i rozchodów – od 250 zł,
 • zamknięcie roczne ksiąg rachunkowych z bilansem, rzis (sprawozdanie kompletne) – od 1500 zł,
 • przygotowanie i złożenie dokumentacji finansowej do KRS – od 800 zł,
 • wystawianie dokumentów dla pracowników (w firmach nie płacących ryczałtowo za obsługę kadrową pracowników):
  • umów i świadectw pracy – od 70 zł,
  • innych zaświadczeń – od 70 zł,
 • korekty deklaracji z winy Klienta – od 150 zł,
 • wykonanie plików JPK – od 150 zł,
 • naliczenie składki zdrowotnej – od 120 zł,
 • wystawianie w imieniu Klienta faktur ustrukturyzowanych (za sztukę) – od 20 zł,
 • sporządzanie pism do urzędów i instytucji za Klienta, jeśli potrzeba owego pisma nie wynika z zakresu umowy- od 250 zł,
 • wypełnienie druków typu NIP po zmianach przeprowadzonych przez Klienta – od 150 zł,
 • złożenie i odbiór wniosku o niezaleganiu z podatkami – od 250 zł,
 • złożenie i odbiór wniosku o niezaleganiu z ZUS – od 250 zł,
 • załatwianie innych spraw w urzędach typu NIP, REGON, – od 500 zł za jednorazowe wyjście pracownika,
 • opłata podwyższona za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu dokumentów – od 1% opłaty za miesiąc poprzedni,
 • skanowanie lub kserowanie dokumentów i deklaracji na życzenie Klienta lub uprawnionych instytucji – 10,00 zł za stronę dokumentu,
 • drukowanie dokumentu do formy papierowej – 25,00 zł za stronę dokumentu,
 • niszczenie dokumentów – od 250 zł za jeden metr bieżący,
 • przechowywanie (archiwizacja) dokumentów po zamknięciu roku – od 250 zł za jeden metr bieżący za każdy rok przechowywania,
 • rejestracja (zakładanie) podmiotów prawa handlowego (w KRS) – od 2500 zł,
 • wysyłanie monitów i upomnień w sprawach zaległości płatniczych (e-mail, SWI) – 200 zł,
 • wysyłanie wezwania do zapłaty listem poleconym – od 250 zł,
 • wysyłanie korespondencji listowej do Klienta, lub w imieniu Klienta – opłata pocztowa + 50 zł za 1 list,
 • przesyłanie dokumentów taksówką lub kurierem – wyłącznie na koszt klienta.

Pozostałe usługi wymagają uzgodnienie z Zarządem lub Kierownictwem Kancelarii.

W/w ceny nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT – 23%).

Cennik aktualny od 01.01.2024 r.